Kontaktní údaje

Junák - český skaut
středisko Moravská Třebová, z. s.
Jiráskova 1391/113
571 01 Moravská Třebová

org. číslo střediska: 533.04
IČ: 62033000
DIČ: CZ62033000
ČBÚ: 225009380/0300 u ČSOB

JMTJMT

JMTwww.junak.mtrebova.cz

vedoucí střediska
(statutár)
Lubomír Grepl Darzí 732 607 698 LG
zástupce vedoucího
střediska
Miroslav Maixner   724 692 634 PZ
vedoucí
1. oddílu vlčat
Vladislav Holešovský Aladin 737 376 967 VH
vedoucí
2. oddílu skautů
Tomáš Bádal Bády 739 446 075 TB
vedoucí
3. oddílu roverů
Martin Hlaváč   732 578 916 MH
vedoucí
4. oddílu skautek
Simona Otevřelová   725 312 524 SO
vedoucí
6. oddílu skautek
Eliška Nislerová   602 135 385 AT
vedoucí
142. odd. oldskautů
Pavel Navrátil Jessie 603 787 797 PN