Aktuality přihlášení k odběru novinek

Kvíčalka před sto dvaceti lety

Finkenstein AnsichtskarteDrobný střípek k poznání předskautské historie naší táborové základny na Kvíčalce přinesla nedávno vydaná reprezentativní publikace „Moravská Třebová a okolí na starých pohlednicích“, kterou připravili dva moravskotřebovští sběratelé starých pohlednic Michal Burian a Miloslav Kužílek. Pokud budete knihou listovat, narazíte na straně 277 na tříokénkovou pohlednici z roku 1895 s textem „Grüss vom Finkenstein.“ Na fotografii vlevo nahoře je zachycena vilka, která stávala v místech dnešního táborového náměstíčka. Vpravo nahoře je fotografie menší vilky, jejíž horní patro je dodnes zachováno v tělese skautské chaty. V okénku vlevo dole je pohled na uměle vybudovanou vodní plochu se skokanskou věží, která sloužila ke koupání. (Yura, 23.11.2017)
» celý článek a velká fotografiekomentář

^

Karel Metyš pětaosmdesátníkem

Darzi a Karel MetyšPočátkem listopadu oslavil 85. narozeniny Karel Metyš, zasloužilý skaut a držitel letošní ceny města Moravská Třebová. Jménem moravskotřebovského střediska Junáka mu v pondělí 6. listopadu 2017 přišli poblahopřát vedoucí střediska Darzí a vedoucí klubu dospělých skautů Jessie. Zároveň také došlo k předání Pamětní medaile Pardubického kraje, jako výrazu uznání a díků za dlouholetou službu skautskému hnutí v Moravské Třebové. Setkání však nebylo nijak formální, záhy přešlo ve vzpomínání na uplynulá léta, zážitky, společné známé… jak to tak mezi přáteli a navrch skauty chodí. A že manžele Metyšovi mají o čem vyprávět! Na závěr jsme si se stiskem levice popřáli pevné zdraví a hodně elánu do příštích let. (Jessie, 8.11.2017)
» fotografie z návštěvykomentář

^

Stonožčí puťák po Pálavě

Stonožčí nocleh na puťákuV druhé polovině srpna 2017 se družina Stonožek vypravila na své první větší putování, aby za několik dní poznala krásy Pálavy. Čtyřdenní akce se zúčastnilo 7 statečných děvčat. Ve čtvrtek ráno jsme se vydaly směr Hustopeče. Zde bylo na programu vinařské muzeum, výšlap k rozhledně a průzkum zdejších mandloňových sadů a vinohradů. Po přesunu do Dolních Věstonic jsme se podívaly blíže k nádrži Nové Mlýny, kde jsme i přespaly. Druhý den jsme pokračovaly do Pavlova a odtud na Děvičky a Děvín. Přes Sirotčí hrádek a Stolovou horu jsme došly až k jeskyním Turold u Mikulova, kde jsme strávily naši druhou noc a pozorovaly nádherný západ slunce nad Pálavou. Po předchozích vedrech začalo ráno pršet, a tak jsme se po prohlídce Mikulova přiblížily vlakem do Valtic, kde kromě památek došlo i na vyřádění se na pouti. Třetí den byl završen přesunem do Lednice, kde jsme se podívaly po areálu zámku a na minaret. Nocovaly jsme na okraji města pod vlastnoručně zhotoveným přístřeškem. Z Lednice jsme pak již odcestovaly zpět do Moravské Třebové s množstvím zábavných i dobrodružných zážitků a nových zkušeností. Hodně si ceníme také dobré nálady, která nás i přes únavu a mnohdy nelehké podmínky neopustila, ba se stupňovala, a za to díky! Příště zas :-) (Mirka, 30.10.2017)
» celý článek, fotografie, videokomentář

^

Výprava Lišek do České Třebové

Lišky na výpravěV pátek 29. září 2017 kolem 16:00 jsme se téměř celá družinka sešly na vlakovém nádraží s jasným cílem - užít si společně nadcházející víkend u skautů z České Třebové. Dovézt se až tam by nebyla taková zábava jako vystoupit o zastávku dříve a zbytek cesty si hezky dojít po svých. Vystoupily jsme tedy už v Třebovicích a čekalo nás asi 9 km s batohy na zádech. Po ubytování jsme si k večeři za odměnu připravily palačinky, trochu odpočinuly a ještě si udělaly pěknou večerní procházku po České Třebové. V sobotu jsme vyšplhaly na nedaleký kopec Kozlov, kde jsme si nahoře u rozhledny rozdělaly oheň a opekly párky. Cestou zpátky jsme si prohlédly pravěkou osadu Křivolík a pak už hurá do bazénu. V neděli ráno nás čekal úklid klubovny a cesta vlakem domů. Celý víkend jsme si pořádně užily, nachodily pár kilometrů a hlavně společně strávily čas. Těšíme se na další akci. (Nikča, 15.10.2017)
» celý článek a fotografiekomentář

^

Stonožky a Orlíci v Pardubicích

naše výprava na pardubickém zámkuV čase velikonočním se družiny Orlíků a Stonožek spolu se svými vedoucími vypravily prozkoumat krásy Pardubic (krycí jméno Koněpůlky). Kromě vtipné hry po cestě vlakem nás dále čekalo zabydlení v opravdu exkluzivní klubovně místních vodních skautů. Jako další byla v plánu příjemná procházka městem, místními parky až na zámek a jeho zahrady, kde jsme se vyžili v krmení pávů. Ještě více legrace jsme si užili na „tour de dětské hřiště“, kterých jsme po cestě potkali opravdu hodně. Den jsme zakončili v doslova Grandiózním kulturáčku se společenskými hrami a tanečními podložkami, kde všichni z nás téměř vytancovali duši. V dalších dnech nás čekaly věci jako boulderingová stěna, oběd v americké restauraci, laser game aréna, hra v centru města, kde jsme si vyzkoušeli, jak moc jsme dávali pozor v předchozích dnech a v neposlední řadě nekonečná zábava a smích. (Anett, 13.10.2017)
» článek s odkazy na fotografie a videokomentář

^

Naši činnost podporují: