Aktuality přihlášení k odběru novinek

Na táboře vlčat v Trpíku

tábor v TrpíkuVlčata z 1. oddílu Bílá stopa tábořila od 2. do 15. července 2017 na tábořišti svitavských skautů v Trpíku. 28 táborníků zabydlelo stylové tábořiště (viz foto) mezi kopci nad vesnicí. Vedoucí a rádci připravili vlčatům zajímavý program, včetně celotáborové hry Jurský park. Počasí tábořícím přálo, i když zrovna během krátké návštěvy, ze které jsou připojené fotografie, krátce zapršelo. I takové chvíle, kdy počasí dočasně zažene táborníky z přírody pod střechu jídelny, však k táboru prostě patří. (Jessie, 16.6.2017)
» fotografie z návštěvy táborakomentář

^

Odchod na tábor

odchod na táborS počátkem prázdnin byla zahájena také sezóna letních táborů. Táboření na Kvíčalce letos zahájil 6. oddíl, následovaný táborem rodičů s dětmi. V sobotu 15. července 2017 se na společné čtrnáctidenní táboření na naší základně vydaly 2. a 4. oddíl. Nakládka bagáže pro čtyřicet táborníků a jejich vedoucí proběhla tradičně na autobusovém nádraží a traktorová vlečka tentokrát bez problémů stačila. Po rychlém rozloučení s rodiči pak již nic nebránilo vyrazit po svých vstříc táborovým dobrodružstvím. Za týden navýší počet táborníků ještě skupina malých světlušek, která absolvuje v rámci „velkého“ tábora svůj malý tábor s vlastním programem. (Jessie, 15.6.2017)
» fotografiekomentář

^

Bratr Karel Metyš převzal cenu města za rok 2016

slavnostní přípitek při předávání ceny města za rok 2016 (Karel Metyš 2. zleva)Ing. Karlu Metyšovi a JUDr. Ing. Janu Vermouskovi předal 19. června 2017 starosta Moravské Třebové Miloš Izák Cenu města za rok 2016. Slavnostnímu aktu v obřadní síni radnice byli přítomni rodinní příslušníci, místostarostové, zastupitelé a členové komise památkové péče. Naše středisko mělo zastoupení vedoucím střediska, neboť Junák - český skaut, středisko Moravská Třebová, byl spolunavrhovatelem ocenění Karla Metyše, mj. za jeho mnohaleté působení v oblasti práce s mládeží, ať už jako skauta (vedoucí střediska 1968-70), nadšeného turisty a vodáka či učitele hudby. Karel Metyš, který byl také prvním polistopadovým starostou Moravské Třebové, se navíc letos dožívá významného životního jubilea. (Jessie, 20.6.2017)
» fotografie F. Žáčka ze slavnostního aktukomentář

^

Cesta na severozápad 2017

Cesta na severozápad 2017Sedmnáctý ročník skautské cyklistické akce pro veřejnost „Cesta na severozápad“ dostal do vínku krásné počasí. I proto je až s podivem, že v neděli 4. června 2017 vyrazilo na trať mezi Udánkami a Hřebečským hřebenem pouhých 47 účastníků, aby si užilo pohodové dopoledne v přírodě, spojené s aktivním pohybem a plněním nenáročných úkolů na 16 traťových kontrolách. A soudě podle ohlasů a zápisů v návštěvní knize se jim letošní „Cesta“ líbila. Na organizaci se podílelo 37 pořadatelů, kterým za to patří velký dík, stejně jako Městu Moravská Třebová za tradiční podporu akce. A poděkování si samozřejmě zaslouží i ti, kteří nelenili a vydali se s námi i letos na severozápad. (Jessie, 10.6.2017)
» podrobnější text, fotografie, video, návštěvní kniha aj.komentář

^

Operace PVC 2017

účastnické foto s úlovkemV sobotu 22. dubna 2017 pořádalo naše středisko v rámci Dne Země již 12. ročník úklidové akce Operace PVC, při které jsme Poctivě Vyčistili (nejen) Cesty v oblasti Pekla, Pastviska, Křížového vrchu a cesty na Srnčí. I přes deštivé počasí se sešlo pěkných 53 dobrovolníků, kromě skautů také několik rodičů a oddíl mladých hasičů. V uvedených lokalitách jsme posbírali v součtu asi deset pytlů plastů, papírů, skla a plechovek, pneumatiky, plechy, textil… Všechny skupiny se nakonec sešly u společného ohně v Pekle, kde se jim kromě občerstvení dostalo také tradičního poděkování přímo od Paní lesa. Akci podpořily Technické služby a Město Moravská Třebová. Byla také zaregistrována v rámci celostátního projektu „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Všem, kteří se nenechali počasím odradit a obětavě přišli uklidit cizí nepořádek, patří velký dík. (Jessie, 25.5.2017)
» podrobnější text, fotografie aj.komentář

^

Naši činnost podporují: