11. května jsme přešli od pozastavené skautské činnosti (pandemie) k činnosti omezené. Jaká jsou její pravidla?

Aktuality přihlášení k odběru novinek

Vzpomínka na oběti II. světové války

skautská čestná stráž u pomníku v DětřichověV předvečer oslav Dne vítězství se skauti z našeho střediska spolu s vedením města Moravská Třebová poklonili památce obětí druhé světové války. Pietní akt proběhl u pomníčku v Dětřichově. Za středisko byli přítomni Liči a Vojta jako čestná stráž, Mira za vedení střediska a Bády, který akci zdokumentoval. (Míra, 25.5.2020)
» fotografie z pietního aktu komentáře

^

IV. oddíl Jamamby rozdává radost

háčkovaná srdíčka pro radostV návaznosti na naše zapojení do projektu skautské donáškové služby Městské knihovny Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové jsme se vrhly do další výzvy nazvané „Rozdáváme radost“, jejímž strůjcem je rodinné centrum Krůček Moravská Třebová. Družiny se ujaly příležitosti naplňovat skautské poslání službou veřejnosti v rámci iniciativy na zmírnění sociální izolace formou namalování obrázku, napsání přání či jiné kreativní činnosti. Vyrobená přáníčka poté byla předána seniorům v Moravské Třebové, z části právě také s donáškou knih. Fantazii projevily jak mladé členky našeho oddílu, tak i ty odrostlejší, které se staly vzájemnou inspirací. Ačkoliv v tu dobu byla vidina našich společných aktivit stále vzdálená, připomněly jsme si, že síla našeho celku spočívá v každém z nás. Díky všem, co se zapojily. (Mirka, 7.5.2020)
» fotografie přáníček komentáře

^

Skautská pomoc veřejnosti

skautská pomoc veřejnostiV rámci opatření souvisejících s epidemií koronaviru byla 11. březnem 2020 také pozastavena běžná skautská činnost. Moravskotřebovští skauti se ale dle svých možností zapojili do akcí na pomoc veřejnosti. Spolupracovali s Charitou, roznášeli informační letáky, šily se zpočátku nedostatkové roušky. Ve spolupráci s městkou knihovnou byl také zahájen projekt Bezkontaktní donášková služba, kdy skauti dvakrát týdně roznášejí objednané knihy zájemcům až ke dveřím jejich bytů. Jen za první týden bylo takto doručeno 192 knih v celkem 64 balíčcích a odezva občanů na přístup i vystupování skautů byla velmi kladná. (Darzinka, Jessie, 26.4.2020)
» fotografie z roznášení knih komentáře

^

Sto let státní vlajky

vlajka nad Kvíčalkou30. března slaví 100 let od oficiálního zavedení naše státní vlajka. Jako jeden ze symbolů nově vzniklé republiky prožila s naším národem mnoho radostných i hořkých chvil, byla skropena krví za těžkých časů i radostně vlála nad nadšenými davy slavícími vítězství. Můžeme být a jsme na ni hrdí, my skauti věřím dvojnásob. Slavnostně ji vyvěšujeme na letních táborech a významných akcích, skládáme před ní svůj skautský slib, který mimo jiné hovoří i o pomoci vlasti a bližním. Máme vlajku prostou, ale nezaměnitelnou, vlajku, kterou se můžeme směle prezentovat světu. Pamatujete na známé Koljovo „naš krásnyj“? Ale kdež, naše je krásná :-) (Jessie, 30.3.2020)
» větší foto komentáře

^

O zlatou kulku Oldy Šetrného

na palebné čářecV sobotu 7. března 2020 se uskutečnil již 28. ročník skautské soutěže ve střelbě ze vzduchovky „O zlatou kulku Oldy Šetrného“. Do kryté střelnici vojenské střední školy si tentokrát přišlo zastřílet 87 účastníků z našeho střediska, kteří se kromě soutěžní střelby v šesti kategoriích mohli zapojit také do tradičně bohatého doprovodného programu. Nejlepší střelci si odnesli tradiční medaile-kulky a pěkné věcné ceny od sponzorů, nejlepší družiny pak nejvíce potěšily vyhrané dorty nazdobené do podoby terčů. Více podrobností, včetně výsledků a fotografií z vydařené akce najdete na její stránce (viz odkaz níže). Poděkování patří našim sponzorům (Vojenská střední škola a VOŠ MO v Moravské Třebové, Město Moravská Třebová, cukrárna Linda, firmy OR-CZ spol. s r. o. a Evikmt - Mgr. Eva Kubínová), střeleckému klubu mládeže SBS v Moravské Třebové a samozřejmě všem, kteří jakkoli přispěli ke zdaru akce. (Jessie, 21.3.2020)
» článek, fotografie, výsledková listina komentáře

^

Naši činnost podporují: