fotografie

Aktuality přihlášení k odběru novinek

11. skautský společenský večer

společný tanec "baby shark"Roverský kmen uspořádal pro skauty a příznivce skautingu z řad rodičů, přátel a kamarádů v pátek 3. ledna 2020 v sále Na Písku 11. skautský společenský večer. Zábavu odstartovali roveři a rangers nápaditým předtančením, tentokrát inspirovaným 30 lety od sametové revoluce. K tanci hrála skupina Zips a samozřejmě došlo i na tradiční společný tanec. Nechybělo občerstvení všeho druhu včetně výborného guláše, bohatá tombola, fotokoutek a hlavně dobrá nálada :-). Účast byla rekordní (225 prodaných vstupenek!) a kdo přišel, určitě nelitoval a dobře se bavil. Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci akce i účastníkům za vytvoření výborné atmosféry a těšíme se zase za rok! (Jessie, 8.1.2020)
» text, fotografie, videa aj. komentáře

^

Betlémské světlo 2019

předávání Betlémského světla 2019Před třiceti lety přivezli exiloví skauti z Rakouska v pohnutých dnech sametové revoluce poprvé Betlémské světlo do Prahy jako dar. Třicetiletí obnovy po předchozím zákazu činnosti si v prosincových dnech připomínal také Junák – český skaut. V o to radostnější a slavnostnější atmosféře letos probíhal rozvoz i předávání Betlémského světla veřejnosti. Ve Svitavách ho naši zástupci převzali od brněnských skautů u vlaku v soboru 21. prosince a v neděli 22. prosince 2019 jsme ho tradičně u muzea předávali veřejnosti. Přesto, že Betlémské světlo bylo nabízeno i v rámci bohoslužeb a že propagace naší akce letos nebyla úplně ideální (byť ne naší vinou), přišel rekordní počet zájemců, určitě přes sto. Jsme rádi, že se tento krásný symbol míru a naděje právě letos rozzářil v ještě více domovech a mohl potěšit více lidí. (Jessie, 31.12.2019)
» fotografie aj. komentáře

^

Předvánoční zpívání v domově pro seniory

účastnické fotoV neděli 22. prosince 2019 se padesátka moravskotřebovských skautů ze IV., VI. a I. oddílu vydala potěšit svým zpíváním a rozdáváním drobných dárečků (perníčky, přáníčka) babičky a dědečky v domově pro seniory. Zapojilo se i několik rodičů a bývalých skautů a mohli jsme tak společně projasnit den těm, kteří jsou bohužel na Vánoce sami a často i upoutaní na lůžko. Z reakcí bylo patrné, že naše návštěva udělala jak seniorům, tak i zdravotnickému personálu opět po roce velkou radost a vykouzlila na jejich tvářích úsměv i upřímné slzy dojetí. Mnozí si s námi také s chutí zazpívali. Jsme moc rádi, že jsme mohli v předvánočním čase potěšit ty, na které se často zapomíná, a těšíme se zas příští rok :-) (Pája N., 30.12.2019)
» fotografie komentáře

^

Vánoční výprava vlčat

příprava ohně na vařeníDne 21. prosince 2019 se ráno na autobusovém nádraží setkalo 8 vlčat a 4 vedoucí, aby si udělali vánoční výpravu. Autobusem se tato skupina vydala do Městečka Trnávky, odkud pokračovala kolem benzínky a statku k rybníčku. Zde byla menší pauza, aby skupina nabrala sílu na nadcházející cestu skrz kaňon (údolí). Toto údolí bylo plné popadaných stromů, které cestu stěžovaly. Dalším cílem byla skála na Spáleného vrchu. Odtud jsme se vydali na Kvíčalku, kde jsme se utábořili na oběd. Vlčata rozdělávala oheň a vařila si polévku a poté si i opékala buřty na ohni. Tak teplé počasí si na naší již tradiční výpravě nepamatujeme. Bylo sice pod mrakem, ale déšť nás minul. Bylo to velice pěkně strávené vánoční sobotní dopoledne a část odpoledne. (Indy, 23.12.2019)
» celý text a fotografie komentáře

^

30 let svobodného skautingu - promítání filmu Hledání lilie

V pátek 13. prosince 2019 jsme se sešli, abychom si připomněli nelehké začátky obnovy Junáka i našeho střediska před 30 lety. Čtyři desítky přítomných, včetně pozvaných oldskautů a hostů, zhlédly nový skautský dokumentární film Hledání lilie. Společně jsme si připomněli, že cesta k současné podobě Junáka nebyla jednoduchá ani přímočará, ale i to, že se ji podařilo zvládnout a Junák je 30 let od obnovy nejen největší dětskou výchovnou organizací, ale i organizací moderní, s jasnými cíli a pevným postavením ve společnosti. (Jessie, 14.12.2019)
» fotografie z akce komentáře

^

Naši činnost podporují: