Aktuality přihlášení k odběru novinek

Den otevřených dveří kluboven

slavnostní kolaudaceNa slavnostní "kolaudaci" našeho zrekonstruovaného skautského Baráku jsme 12. dubna 2018 pozvali moravskotřebovské zastupitele a veřejnost. Pozvání k prohlídce kluboven přijali starosta JUDr. Miloš Izák, členové zastupitelstva Ing. Daniela Maixnerová a Ing. Tomáš Kolkop, členky Komise pro výchovu a vzdělávání Magda Srncová, Hana Zmeškalová, DiS., Renata Částková a Mgr. Lenka Greplová. V úvodní prezentaci byli hosté seznámeni se stavem objektu před rekonstrukcí a stručným popisem uskutečněných prací. Jejich výsledek si poté mohli na vlastní oči prohlédnout při komentované prohlídce kluboven. Stavební práce ve druhé polovině roku 2016 provedla díky dotaci MŠMT a Města Moravská Třebová stavební firma, ale následné práce (výměna rozvodů elektřiny, vymalování, nátěry, vnitřní vybavení aj.) byly v loňském roce řešeny svépomocnou brigádnickou prací členů střediska v řádu stovek hodin. V současnosti jsou tak naše klubovny důstojným a funkčním prostředím pro celoroční skautskou činnost. Při slavnostním přípitku nám hosté popřáli hodně úspěchů při naší práci s dětmi a my jim ještě jednou poděkovali za podporu našeho projektu, bez které by nebylo možné ho realizovat. (Jessie, 13.4.2018)
» fotografie z akcekomentář

^

Operace PVC 2018

účastníci letošního PVC s částí úlovkuV sobotu 7. dubna 2018 pořádalo naše středisko v rámci Dne Země již 13. ročník úklidové akce Operace PVC, při které jsme Poctivě Vyčistili (nejen) Cesty v oblasti Pekla, Pastviska, Křížového vrchu a cesty na Srnčí. Počasí nám přálo, a tak se sešlo rekordních 97 dobrovolníků, kromě skautů také oddíl mladých hasičů a několik rodičů. Oproti předchozím létům posbíraného nepořádku přeci jen trochu ubylo, ale i tak se toho nasbíralo víc než dost (asi deset pytlů plastů, papíru, skla a plechovek, pneumatiky, kovový odpad, textil,…). Všechny skupiny se nakonec sešly u společného ohně v Pekle, kde se jim kromě občerstvení dostalo také tradičního poděkování přímo od Paní lesa. Akci podpořily Technické služby a Město Moravská Třebová. Byla také zaregistrována v rámci celostátního projektu „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Všem, kteří pomohli dát do pořádku pěkný kus přírody, patří velký dík. (Jessie, 12.4.2018)
» celý článek a fotografie z akcekomentář

^

Vlčata na výpravě v Moravském krasu

vlčata na výpravě v Moravském krasuStejně jako vloni a mnoha předchozích letech jsme i letos ve čtvrtek před Velikonocemi vyrazili s vlčaty na výpravu do Moravského krasu. Jízdní přesun proběhl přes Svitavy a Blansko do Nových Dvorů. Odtud jsme se vydali na zříceninu hradu Blansek. Následně jsme sešli do údolí k Punkevním jeskyním. Pohled ze dna Macochy je úchvatný a jízda na lodičkách, proložená humornými průpovídkami převozníků, je zážitek. Klikatící se cestou jsme vystoupali k Dolnímu můstku, a co jsme před chvílí viděli zespodu, mohli jsme teď obdivovat shora. To už na nás Indy a pár dalších halekali z Horního můstku, kam jsme po pár stovkách metrů též dorazili. Od jeskyně Balcarka jsme autobusem dojeli do Blanska a odtud vlakem přes Svitavy domů. Velikonoční výpravu si užilo 13 vlčat a 7 rádců a vedoucích. (Aladin, 11.4.2018)
» celý článek a fotografiekomentář

^

Umývání oken

práce na schodištiKonec března je nejen obdobím nástupu jara, ale i obvyklým časem jarních úklidů. Nejinak tomu bylo letos na našem skautském Baráku, kde se v sobotu 31. 3. 2018 sešli mladí brigádníci, aby po zimě umyli okna kluboven a dali je do jarního pořádku. Zaslouženým závěrečným bonusem za dobrou práci byl partě mladých roverů upečený koláč. Chvála našemu mládí, jak jim to šlo, si můžete prohlédnout na připojených fotkách. (Jessie, 7.4.2018)
» fotografie z akcekomentář

^

Renovace schodiště

práce na schodištiDalší z prací souvisejících s celkovou rekonstrukcí našeho skautského Baráku se stala renovace hlavního schodiště. Práce na něm byly, stejně jako ve většině předchozích případů, řešeny svépomocí a Darzí, Bády a dobrovolníci při nich odpracovali mnoho hodin. Ze schodů bylo třeba mechanicky odstranit starý nátěr, vyspravit staré a instalovat nové ozdobné prvky a ve finále nanést ne méně než šest vrstev nátěru. Práce probíhaly na přelomu února a března, včetně jarních prázdnin. Schodiště teď vypadá jako nové a doufejme, že při šetrném zacházení mu to vydrží mnoho let. Velký dík všem brigádníkům. (Jessie, 6.4.2018)
» fotografie z pracíkomentář

^

Naši činnost podporují: