Letní tábory 2020

  • 30. 6. - 11. 7., 2. oddíl, Kvíčalka
  • 11. - 25. 7., 4. oddíl, Kvíčalka
  • 1. - 15. 8., 6. oddíl, Kvíčalka
  • 8. - 22. 8., 1. oddíl, Trpík

Aktuality přihlášení k odběru novinek

Bratislavská brigáda na Kvíčalce

nová umývárkaUrčitě jste si všimli, že vloni během tábora „Bratislavy“ vyrostla na Kvíčalce parádní dvojsprcha. Na konci května přijeli kluci z hlavního města Slovenska znovu a sprchu doplnili stylovými sedátky a „lustry“ na svíčku, a taky zvedli stěny, aby do sprchy nebylo vidět. V brigádovou sobotu 20. června bylo tak ošklivě, že by psa nevyhnal, přesto náčelník nezůstal na Kvíčalce osamocen. O nečekanou společnost se mu postarali opět bratři Slováci a taky kupa parádních laviček, které dovezli. No a když už na Kvíčalku přijeli, postavili také parádní „pódium“, na kterém bude stát nová umývárka. Taky si myslíte, že Ivan, Maťo a spol. vážně umí? Hoši, děkujem! (Darzinka, 21.6.2020)
» fotografie komentáře

^

Na Kvíčalce se finišuje

brigáda na Kvíčalce 13. 6. 2020Do zahájení letního tábora už zbývají jen dva týdny a tak se na Kvíčalce pilně pracuje. V sobotu 13. června se uskutečnila letošní zatím největší brigáda na přípravu našeho tábořiště na prázdninovou sezónu. A že je co chystat, uklízet a opravovat! Než mnoho slov je lepší se podívat na bohatou fotodokumentaci. Oddíly odpovědně plní zadané úkoly, takže je reálný předpoklad, že se vše stihne včas a tábořiště bude připraveno přijmout první táborníky. (Jessie, 14.6.2020)
» fotografie z brigády na Kvíčalce 13. června 2020 komentáře

^

Příprava tábořiště na Kvíčalce

brigáda na Kvíčalce 6. 6. 2020Dobrá zpráva říká, že navzdory doznívající koronavirové pandemii bude možné uskutečnit letošní letní tábory, byť za četných hygienických a organizačních omezení. S měsíčním předstihem se proto naplno rozběhla příprava tábořišť, naši Kvíčalku nevyjímaje. Oddíly si mezi sebou rozdělily potřebné práce a o víkendech se na Kvíčalce pilně brigádničí, aby bylo do konce června vše podstatné připraveno. Vše vyvrcholí postavením tábora v sobotu 27. června a nástupem prvního turnusu. (Jessie, 9.6.2020)
» fotografie z brigády 6. června 2020 komentáře

^

Vzpomínka na oběti II. světové války

skautská čestná stráž u pomníku v DětřichověV předvečer oslav Dne vítězství se skauti z našeho střediska spolu s vedením města Moravská Třebová poklonili památce obětí druhé světové války. Pietní akt proběhl u pomníčku v Dětřichově. Za středisko byli přítomni Liči a Vojta jako čestná stráž, Mira za vedení střediska a Bády, který akci zdokumentoval. (Míra, 25.5.2020)
» fotografie z pietního aktu komentáře

^

IV. oddíl Jamamby rozdává radost

háčkovaná srdíčka pro radostV návaznosti na naše zapojení do projektu skautské donáškové služby Městské knihovny Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové jsme se vrhly do další výzvy nazvané „Rozdáváme radost“, jejímž strůjcem je rodinné centrum Krůček Moravská Třebová. Družiny se ujaly příležitosti naplňovat skautské poslání službou veřejnosti v rámci iniciativy na zmírnění sociální izolace formou namalování obrázku, napsání přání či jiné kreativní činnosti. Vyrobená přáníčka poté byla předána seniorům v Moravské Třebové, z části právě také s donáškou knih. Fantazii projevily jak mladé členky našeho oddílu, tak i ty odrostlejší, které se staly vzájemnou inspirací. Ačkoliv v tu dobu byla vidina našich společných aktivit stále vzdálená, připomněly jsme si, že síla našeho celku spočívá v každém z nás. Díky všem, co se zapojily. (Mirka, 7.5.2020)
» fotografie přáníček komentáře

^

Naši činnost podporují: