Aktuality odběr novinek čtečkou RSS naše středisko na Instagramu naše středisko na Facebooku

Novoročenka

PF 2022Na počátku roku 2021 jsme si přáli, aby byl lepší než ten právě uplynulý, první „kovidový rok“ 2020. V mnoha ohledech naše očekávání bohužel nevyšla, a i v roce 2021 jsme se při skautské činnosti potýkali s omezeními a zákazy. Některé akce se uskutečnit podařilo (naštěstí např. letní tábory), některé v omezené míře (např. Operace PVC), jiné jsme museli oželet úplně (skautský ples, Olda Šetrný, skautské závody, Cesta na severozápad…). I prezenční aktivity našich družin a oddílů byly zejména v prvních měsících silně omezeny protiepidemickými opatřeními. Poděkování proto patří všem, kteří i v těchto nelehkých podmínkách pracovali s dětmi a trpělivě a obětavě hledali nové cesty a způsoby činnosti. Ani nový rok 2022 zatím neslibuje zázračné zlepšení, ale buďme optimisté a věřme, že prokletí zvané covid-19 nakonec tak či onak udoláme a vrátíme se k normální práci i radostem. Všem členům střediska i našim přátelům a příznivcům přejeme hodně štěstí, mnoho úspěchů a zejména pevné zdraví v novém roce. (Jessie, 1.1.2022)
» PF 2022 (větší formát) komentáře

-^-

Vlčácká smečka na Vánoční výpravě

vlčata na Vánoční výpravě Ranní sobotní hodiny, pomalu mizející mlha, naděje na smířlivé počasí. Hle Matěj a kraťasy. Nutno podotknout, že jsme s chlapci byli skutečně překvapeni počtem na autobusovém nádraží stojících vlčat odhodlaných prozkoumávat předvánoční krajinu Malé Hané.
Nebudu vám lhát, drazí přátelé. Chtěli jsme vystoupit o zastávku dřív… Nu, po zbytečném poplachu, čepice byla vzápětí nalezena v batohu, jsme vyrazili proti proudu Heritovského potoku. Džungle. Přes spadlý strom, přes potok, pod spadlý strom, přes potok, prodírání nepřístupným pralesem. Malý kousek živelné, bujné, bouřlivé, nezávazné krajiny v srdci kultivovaného a civilizovaného světa. Malá, těžce vydřená příležitost k naší svobodě. Pomalu směřujíce k našemu cíli pouze za zvuku přírodních živlů, našich kroků a hlasitých, agresivních tónů lesnických strojů, jež právě prohrávají bitvu poslední generace s bezohledným Ips typographus.
Smečka si vcelku bravurně poradila s vyšším tempem svých opatrovníků, ba dokonce přebývající množství své energie vybíjela skrz sněhové hrátky. Využivše přírodních lipidů březové kůry se nám oheň podařil rozdělat před vypotřebováním první krabičky zápalek. Oheň výjimečně nepřitahoval pozornost malých zvídavých vlčat, snad konečně padla únava, odcházeli jsme z Kvíčalky s ohledem na časový plán poněkud dříve. Čas jsme však bez problémů ztratili cestou potom. Nakonec jsme se i přes loudavé tempo, několik doprovodných aktivit a vzdor některých nepříliš zkušených chlapců s odkazem na bolest nohou, dostali na místo našeho začátku, tedy do plánovaného cíle.
Nutno dodat, že nás opět potkalo štěstí ve formě na zemi nalezeného jmelí. (Dobi, 28.12.2021)
» fotografie z akce komentáře

-^-

Předvánoční akce IV. oddílu

pouštění lodiček-svíčekI přestože covid se nás snažil v předvánočním období přemoci, tak na holky ze IV. oddílu nevyzrál. Poradily si s tím po svém, spojily síly a vytvořily společné schůzky, na kterých si hrály, tvořily a nasávaly vánoční atmosféru.
Na první vánoční schůzce společně vytvořily lojové krmení pro ptáčky, pro potěšení blízkých vyrobily vánoční přáníčka a v neposlední řadě zkrášlily skautský barák ozdobami do oken.
V sobotu 18. prosince 2021 se celý oddíl sešel v Ekocentru Stolístek v Linharticích, kde si společně s vedoucími ozdobily vánoční stromeček vlastnoručně vyrobenými ozdobami, společnými silami vytvořily tradiční vánoční oběd, kterým byl řízek s bramborovým salátem a v neposlední řadě si vyzkoušely, jaké to je nepéct sušenky v troubě, ale venku v peci, jako za starých časů. Děti si také vyzkoušely některé tradice a zvyky, jako třeba krájení jablíček, házení botou a své kouzlo mělo i vyrábění a pouštění lodiček. A samozřejmě co by to bylo za Vánoce, kdyby nepřišel Ježíšek. Všichni odcházeli do svých domovů s hřejivým pocitem Vánoc na duši a úsměvem na tváři.
V neděli 19. prosince 2021 jsme i přes nepříznivé počasí zakončily předvánoční veselí předáváním Betlémského světla před moravskotřebovským muzeem.
Za celý IV. oddíl přejeme klidné prožití vánočních svátků a šťastný vstup do nového roku 2022. (Simča, 25.12.2021)
» fotografie z akcí komentáře

-^-

Betlémské světlo 2021

Betlémské světlo 2021V sobotu 18. prosince 2021 opět putovalo Betlémské světlo naší republikou a skauti, včetně zástupců našeho střediska, při tom samozřejmě nemohli chybět. Veřejnosti v Moravské Třebové jsme pak světlo předávali v neděli 19. prosince odpoledne. S ohledem na stále ještě platná protiepidemická opatření jsme i letos použili loňský model, kdy zapalování lamp a svíček bylo samoobslužné a v čase protažené na čtyři hodiny. O dohled se po hodině podělily naše oddíly. Neměly to lehké, neboť počasí bylo chladné, větrné a deštivé. Přesto si poslední adventní neděli pro Betlémské světlo přišla přibližně stovka občanů, které jsme také obdarovali skautským kalendáříkem. Jsme rádi, že se v závěru letošního nelehkého roku mohlo Betlémské světlo jako tradiční symbol naděje rozzářit v mnoha domovech. Všem, kdo se zapojili do organizace patří velký dík. Spolupracující 38. oddíl skautů "sv. Františka" předává Betlémské světlo na Štědrý den. (Jessie, 21.12.2021)
» fotografie z akce komentáře

-^-

Sázíme stromy pro Moravskou Třebovou

skautky u nově vysazeného stromuV neděli 14. listopadu 2021 proběhl na Křížovém vrchu 3. ročník komunitní výsadby stromů, do kterého se aktivně zapojilo i naše středisko. V sobotu skauti ze 2. oddílu pomohli s výkopem jam pro budoucí sad, v neděli se dívčí 6. oddíl aktivně zapojil do jeho vysazování. Společným úsilím všech zainteresovaných na stráni naproti smuteční síni přibylo několik desítek ovocných stromů. Skautští vedoucí mezi sebou vybrali částku 1000 Kč na pořízení sazenic, která opravňuje k symbolické adopci vybraného stromu. (Jessie, 18.10.2021)
» fotografie z akce komentáře

-^-

Naši činnost podporují: