Ani od 12. dubna ještě běžnou skautskou činnost neobnovíme
(více informací)

Den Země a Operace PVC

Termín se blíží a rozvolnění protiepidemických opatření se zatím nekoná. Dojde-li k němu, uskuteční se Operace PVC v sobotu 24. dubna dle loňského modelu (po oddílech či družinách). Zůstanou-li stávající opatření, zapojíme se individuálně, ve dvojicích či rodinných týmech v rámci
společné akce MT-organizací.

Aktuality odběr novinek čtečkou RSS naše středisko na Instagramu naše středisko na Facebooku

Z činnosti 1. oddílu Bílá stopa v době covidové

vlčata na online schůzceStejně jako ostatní oddíly i my jsme byli nuceni se přesunout do online prostoru. Online schůzky měly ze začátku dvě družiny vlčat (červená, zelená), teď už jenom jedna (červená). Na programu schůzek se podílejí samy děti, které jednou za čas řeknou zpětnou vazbu na program a nasdílí přání, co by chtěly v programu vidět. Zkoušeli jsme uzlování přes kameru, různé hlavolamy…atd. Zavedli jsme skautský oddílový e-mail pro komunikaci s rodiči, dále se můžeme pyšnit novým webem, který odpovídá aktuální skautské grafice a začali jsme natáčet a vydávat výukové videa (zdravověda, uzlování, další v přípravě). I když v dnešní době je technologie na takové úrovni, že nám umožňuje komunikaci s dětmi v reálném čase a to i s obrazem, setkání v klubovně nebo výpravu to prostě nenahradí. Nezbývá nám než doufat, že už brzy budeme moci normálně „skautovat“. Všem vedoucím a rádcům, kteří se teď online věnují družinám nebo se podílí na videích, webu či jiné aktivitě pro děti patří veliké DÍKY. (Indy, 24.3.2021)
» celý článek, fotografie komentáře

^

Ohlédnutí za online programem II. chlapeckého oddílu

Minecraft 2. oddíluSpolečně s mnoho dalšími jsme se ocitli v nemilé situaci, kdy těžiště naší činnosti takřka zmizelo. V průběhu roku 2020 nebylo možné scházet se na pravidelných schůzkách a vypořádat se s touto situací pro vedoucí znamenalo nelehký úkol – prošlapávat neznámou krajinu distančního fungování. Snažili jsme se zjistit, která cesta nám bude vyhovovat a která je jen slepou uličkou. Jedním z pokusů bylo scházení se online na platformě Minecraft, ke které jsme připojili sérii úkolů a videí odehrávající se v okolí Moravské Třebové. Probíhaly také „klasické schůzky“ v online podobě, formou se však samozřejmě dost lišily. Náplní bylo mimo jiné hraní her, které se podobaly těm z běžných schůzek. Všichni jsme se shodli, že distanční činnost je náročná a osobní setkání je při našich aktivitách nenahraditelné. I nadále však budeme hledat další možnosti alternativního programu a snad brzy najdeme tu nejlépe vyhovující právě našim klukům. (Janek, 20.1.2021)
» článek, fotografie komentáře

^

Novoročenka

PF 2021Uplynulý rok 2020 skautské činnosti nepřál a přinesl nečekané úkoly a výzvy. Zákazy a omezení v souvislosti pandemií covid-19 znemožnily setkávání na oddílových schůzkách i pořádání tradičních akcí. Vedoucí museli na jaře a od podzimu nanovo pracovat s dětmi převážně distančně při zapojení moderních technologií. Hledaly se nové cesty a nápady, jak v obtížných podmínkách udržet vzájemný kontakt i zápal pro skautskou věc. Kde to šlo, snažili se zejména dospělejší členové střediska pomáhat také dobrovolnickou službou veřejnosti. Nový rok 2021 sice začal v obdobných podmínkách, ale všichni věříme, že se v jeho průběhu bude možné postupně vrátit k běžné skautské činnosti, na kterou se už moc těší děti i vedoucí. Popřejme si, ať k tomu dojde co nejdříve, a všem členům střediska, našim přátelům a příznivcům hodně štěstí, mnoho úspěchů a zejména pevné zdraví. (Jessie, 1.1.2021)
» PF 2021 (větší formát) komentáře

^

Ohlédnutí za online programem IV. dívčího oddílu

online program IV. dívčího oddíluUplynulý rok byl výjimečný. Pro děti i vedoucí si vyžádal spoustu změn a výzev. Jen co se začátkem školního roku začalo vyjasňovat nebe zpod mračen, zatáhlo se znovu a přišel další liják. Jak se však tvrdí, skaut je nepromokavý a se zkušenostmi z jara vzniklo několik podnikavých nápadů, jak provozovat skautskou činnost i v rámci opatření souvisejících s druhou vlnou epidemie koronaviru. I holky ze IV. oddílu měly skautským přátelům a veřejnosti rozhodně co nabídnout. V duchu „jsme v tom společně“ vznikla série dobrovolných výzev s možností zapojení světlušek, skautek, rodičů a finálně vedoucích jakožto strůjců těchto aktivit na doma i na ven. Kromě podzimního vyrábění kaštanových zvířátek a obrazců z přírodnin (tzv. land art), došlo i na online vaření banánových muffinů a online tancování. V období předvánočním nechyběla rukodělka, inspirace na krmení lesních zvířat a povídání o vánočních tradicích. Zatímco někteří vyrazili protáhnout nožky, pročistit hlavu a objevovat nová místa v okolí v rámci dlouhodobé výzvy „Člověče, nezlob se a neseď v domečku!“, vzduchem zároveň létala interní oddílová pošta. A protože listopadová domácí spacáková přespávačka sklidila úspěch, zrodila se i alternativa na tradiční zpívání v domově seniorů, které letos nebylo možné zrealizovat. Adventní výzva „Potěš svou babi a dědu!“ probíhala po celý prosinec a jistě potěšila nejedny prarodiče. (Mirka, 31.12.2020)
» článek, fotografie komentáře

^

Betlémské světlo 2020

Betlémské světlo 2020Skautský rozvoz a předávání Betlémského světla veřejnosti letos probíhaly v podmínkách aktuálně platných protiepidemiologických opatření proti pandemii COVID-19. Osvědčené schéma akce jsme proto upravili tak, že zapalování lamp a svíček před muzeem bylo samoobslužné a čas na ně jsme protáhli na čtyři hodiny. O dohled se po hodině podělily naše oddíly. Pro Betlémské světlo si poslední adventní neděli 20. prosince 2020 přišlo přibližně 120 občanů, kteří byli také obdarováni propagačním skautským kalendáříkem 2021. Vše proběhlo dle záměru a ke všeobecné spokojenosti. Jsme rádi, že se i v závěru letošního nelehkého roku mohlo Betlémské světlo jako tradiční symbol naděje rozzářit v mnoha domovech. Spolupracující 38. oddíl skautů "sv. Františka" předával Betlémské světlo také na Štědrý den. (Jessie, 20.12.2020)
» fotografie z předávání komentáře

^

Naši činnost podporují: