Aktuality přihlášení k odběru novinek

Kvíčalka se chystá na prázdninové táboření

brigáda na KvíčalceV sobotu 9. června 2018 se konala již druhá jarní brigáda na Kvíčalce. Letní tábory se rychle blíží a tábořiště je třeba připravit tak, aby malým i velkým táborníkům poskytlo co nejlepší zázemí. Tentokrát se hrabala posekaná tráva, uklízely se popadané stromy, zametaly střechy kuchyně a jídelny, likvidoval se přístřešek starého „Česílka“, prohlubovaly se odvodňovací stružky, čistila studna a nezapomnělo se ani na latríny. Udělala se spousta práce, a co se nestihlo, na tom se bude pracovat zase příští sobotu. Vždyť za dva týdny již Kvíčalka přivítá první turnus táborníků. (Jessie, 12.6.2018)
» fotografie z brigádykomentář

^

Cesta na severozápad 2018

hod lasemPo osmnácté jsme v neděli 3. června 2018 organizovali pro veřejnost cyklistickou Cestu na severozápad. I letos se podařilo připravit 16 traťových kontrol, z toho polovina z nich byla proti loňsku obměněna. Počasí akci přálo, organizačně vše „klaplo“, nikdo nepřišel k úhoně a soudě podle ohlasů byli účastníci s připraveným programem spokojeni. 36 pořadatelů proto zamrzelo, že na trať mezi Udánkami a Hřebečským hřebenem vyrazilo jen 54 účastníků. Přesto nebyla letošní „Cesta“ neúspěchem a chvála patří všem, kteří ji organizovali i těm, kteří s námi vyjeli. Nejmladším aktivním účastníkům byly čtyři roky, nejstaršímu třiašedesát. Věříme, že si každý kromě diplomu a nějaké té drobnosti „za účast“ odnesl i pěkný zážitek z příjemně prožitého dopoledne. (Jessie, 7.6.2018)
» celý článek, fotografie aj.komentář

^

Nové „Česlo“ na Kvíčalce

umístění nového kotle na KvíčalceKotel na ohřev teplé vody je na Kvíčalce od nepaměti znám jako „Česílko“ (zkráceně „Česlo“), dle postavičky vodníka ze starodávného večerníčku. Dlouhá léta stál v přístřešku nad táborovou kuchyní. Zub času si vyžádal své, proto bylo rozhodnuto nahradit starý kotel novým a zároveň ho přesunout na lépe chráněné místo. Postupně byly vykopány (skauti) a vybetonovány (Lvíčata, jaro 2017) základy, postaveno nové topeniště (Darzí + Lvíčata, podzim 2017), provedeny zámečnické úpravy na novém kotli (Ivoš W.), demontován starý kotel, osazen nový, provedeno jeho zateplení a stavba komína (25. - 27. května 2018, Darzí + Lvíčata). S likvidací starého topeniště a přístřešku se počítá na některé příští předtáborové brigádě. Novému „Česlu“ popřejme dlouhá léta aktivní služby. Jeho budovatelům pak patří dík všech budoucích uživatelů teplé vody na Kvíčalce. (Honza V., Jessie, 28.5.2018)
» fotografiekomentář

^

Závod vlčat a světlušek 2018

vítězná Červená šestkaV sobotu 21. dubna 2018 pořádalo naše středisko na Kvíčalce okresní kolo Závodu vlčat a světlušek. Letos soutěžilo 21 hlídek, které změřily síly v 10 disciplínách (orientace, vlast a skauting, fyzická zdatnost, pobyt v přírodě, zdravověda, komunikace, dopravní značky, manuální zručnost, vyhledávání informací, logické myšlení). Vše bylo začleněno do motivačního rámce hry Dračí doupě, ve které nešlo o nic menšího než o záchranu ohroženého království. Z vlčat se nejlépe vypořádala s úkoly na traťových kontrolách naše Červená šestka, která tak postoupila do krajského kola závodu společně s druhými Tučňáky ze Svitav. Ze světlušek byly nejlepší Berušky z Dolního Újezdu a na druhém postupovém místě skončily naše Sovičky. Počasí závodu mimořádně přálo, slunečného teplého dne si na Kvíčalce užilo 190 účastníků. Na organizačním zajištění závodu se podílelo víc jak dvacet vedoucích a rádců z našeho střediska, kterým vypomohli i přespolní (všem velký dík). (Jessie, 23.4.2018)
» detailnější článek, fotografie, výsledková listinakomentář

^

Den otevřených dveří kluboven

slavnostní kolaudaceNa slavnostní "kolaudaci" našeho zrekonstruovaného skautského Baráku jsme 12. dubna 2018 pozvali moravskotřebovské zastupitele a veřejnost. Pozvání k prohlídce kluboven přijali starosta JUDr. Miloš Izák, členové zastupitelstva Ing. Daniela Maixnerová a Ing. Tomáš Kolkop, členky Komise pro výchovu a vzdělávání Magda Srncová, Hana Zmeškalová, DiS., Renata Částková a Mgr. Lenka Greplová. V úvodní prezentaci byli hosté seznámeni se stavem objektu před rekonstrukcí a stručným popisem uskutečněných prací. Jejich výsledek si poté mohli na vlastní oči prohlédnout při komentované prohlídce kluboven. Stavební práce ve druhé polovině roku 2016 provedla díky dotaci MŠMT a Města Moravská Třebová stavební firma, ale následné práce (výměna rozvodů elektřiny, vymalování, nátěry, vnitřní vybavení aj.) byly v loňském roce řešeny svépomocnou brigádnickou prací členů střediska v řádu stovek hodin. V současnosti jsou tak naše klubovny důstojným a funkčním prostředím pro celoroční skautskou činnost. Při slavnostním přípitku nám hosté popřáli hodně úspěchů při naší práci s dětmi a my jim ještě jednou poděkovali za podporu našeho projektu, bez které by nebylo možné ho realizovat. (Jessie, 13.4.2018)
» fotografie z akcekomentář

^

Naši činnost podporují: