Akce v roce 2011

Tříkrálová sbírka 2011

20110123000000.jpgTříkrálová sbírka, kterou letos pořádala již pojedenácté Charita ČR, je největší dobrovolnickou sbírkou u nás. Skupinky koledníků převlečených za tři krále chodí od domu k domu, zpívají koledu a vybírají příspěvky na charitativní účely. V sobotu 8. ledna 2011 si takto "zakoledovaly" i čtyři Ještěrky (v mém doprovodu). Dostaly jsme na starost rajón, který ohraničuje Lanškrounská a Olomoucká ulice. Nutno podotknout, že se královny pustily do na první pohled náročného úkolu s nadšením, které po celou dobu neopadlo. A tak jsme za jedno sobotní dopoledne naplnily kasičku částkou 3157 Kč. Celková částka vybraná v Moravské Třebové a okolí činí celkem 171 481 Kč. Za odměnu jsme pak využily možnosti, kterou měli všichni, co se podíleli na sbírce, a totiž bruslení na zimním stadionu. (Áďa)

fotografie z akce (PDF, 300KB)

nahoru

Skautský ples Na Písku, 15. ledna 2011

20110131000001.jpgPo loňském úspěchu zorganizoval 3. oddíl Patoca & spol. pod taktovkou Žileta 15. ledna 2011 druhý ročník „Skautského společenského večera“ alias plesu pro skauty a příznivce našeho střediska. Po již klasické patočí organizační linii „tma – mlha – chaos - vzepětí – úspěch“ i tentokrát vše dobře dopadlo a večer se vydařil. Drobnosti jako výměnu kapely na poslední chvíli, (ne)propagaci, organizaci tomboly apod. taktně pomiňme, neb vítěz se nesoudí. Hlavním měřítkem je spokojenost účastníků (bylo nás tentokrát něco přes sto), dobrá, ničím nekalená nálada, dobré jídlo a pití – a to vše bylo. Spokojeně jsme se rozcházeli někdy ke třetí a někteří ještě později. I nevděčná úklidová fáze po akci byla zvládnuta na výbornou, takže nezbývá než organizátorům poděkovat a doufat, že nás příští rok zase takto odmění za celoroční skautskou lopotu. Finanční přebytek akce bude ve skautském duchu poukázán na charitativní účely. (Jessie)

pozvánka na ples
Indyho fotografie   Martiny fotografie   Darzinčiny fotografie (až budou :-)

nahoru

O zlatou kulku Oldy Šetrného 2011

20110313000000.jpgNa 19. ročník střediskové soutěže ve střelbě ze vzduchovky přišlo v sobotu 19. února 2011 celkem 84 účastníků. Všechno probíhalo podle plánu, včetně pestrého doprovodného programu, který zaměstnával děti, jež zrovna nestřílely. Tradiční vojenské ukázky letos nahradil civilní střelecký oddíl (Indy & spol.), a tak kromě obvyklé vzduchovkové střelby si bylo možné zastřílet také v elektronické střelnici. Hlavní však samozřejmě byla ostrá střelba ze vzduchovek. V sázce byla pěkná ocenění pro jednotlivce a samozřejmě prestižní dorty v soutěži družstev. Z nich se letos mohli nejvíce těšit Ještěrky, Červená šestka, Myšky a Ostříži. Při vyhlašování vítězů na závěrečném nástupu asistovala vedoucím Vinětuova sestra Čočí, která přijela na bujném oři. Akce se vydařila - více informací, podrobné výsledky a fotografie viz odkazy pod článkem.

Podrobnější článek (včetně výsledků)
Fotografie z akce: Lenka & Pavlínka & Jessie
Pozvánka na akci (plakátek)

nahoru

Křest publikace „75 let skautingu v Moravské Třebové“

20110314000000.jpgV pátek 25. února 2011 v 17 hodin se ve dvoraně moravskotřebovského muzea uskutečnil slavnostní křest publikace „75 let skautingu v Moravské Třebové“. Autor Jirka Šmeral na něj pozval její kmotry, sponzory a samozřejmě také skautskou i neskautskou veřejnost. Dvoranu nakonec zaplnila odhadem asi stovka zájemců. Kdo přišel, určitě nelitoval a kromě dojmů si odnesl i dlouho očekávanou knihu s autorovým podpisem. Kdo si pro ni přijít nemohl, či na koho nevyšlo přiložené DVD, může si obojí zakoupit u Jessieho. Více o akci (včetně fotografií) a o prvních dojmech z publikace viz odkazy.

Rozsáhlejší článek o akci a publikaci (včetně diskuse)
Jessieho fotografie z akce   Pozvánka na akci   Anotace knihy
"Skauting ve Třebové přežil zákazy i totalitu" - rozhovor s Jirkou Šmeralem nejen o jeho nové knize (Svitavský deník, 25.2.2011)

nahoru

Operace PVC, VI. ročník úklidové akce, 16.4.2011

20110420000000.jpgV sobotu 16. dubna 2011 uspořádali moravskotřebovští skauti v rámci Dne Země úklidovou akci Operace PVC, při které Poctivě Vyčistili (nejen) Cesty v oblasti Pekla, Pastviska a Křížového vrchu. Na již 6. ročníku akce se sešlo přes 60 dobrovolníků, kteří posbírali slušnou hromadu odpadků, které do lesa nepatří. Symbolickou odměnou jim bylo krásné slunečné dopoledne v přírodě a tradiční poděkování od paní lesa. Všem, kteří přiložili ruce k dílu a pomohli uklidit okolí našeho města, patří dík.

Rozsáhlejší článek o akci a fotografie

nahoru

Letní tábory 2011

20110707000000.jpgV červenci a srpnu 2011 pořádalo naše středisko šest letních táborů. O tom, kdy a kde se konaly, jaký měly program, co se na nich událo zajímavého, zda a jak se vydařily, je možné se přesvědčit z následujícího přehledu a zejména odkazů na zprávy z jednotlivých táborů:

skautky, světlušky a skauti ze 4. a 2.oddílu, 1.- 16.7.2011, Kvíčalka
vlčata z 1. oddílu, 3.- 16.7.2011, Trpík
rodiče s dětmi (ROSA), 30.7. – 6.8.2011, Kvíčalka
rodiče s dětmi, 6.– 13.8.2011, Kvíčalka
světlušky a skautky ze 6. oddílu, 13.- 20.8.2011, Kvíčalka
roverský putovní tábor KROK, od 22.8.2011, Krkonoše

Všechny tábory proběhly po programové i hospodářské stránce hladce a ke všeobecné spokojenosti. Táborová sezóna byla ukončena sbalením materiálu na naší základně Kvíčalka v sobotu 27. srpna 2011.

Další odkazy k našim táborům 2011:
S Rákosníčkem za hvězdami - článek J.Š. o táboření rodičů s dětmi (RsD) v Moravskotřebovském zpravodaji č. 9/2011, str. 14
Cesta do pravěku - Efčin článek o táboření rodičů s dětmi (ROSA) v Moravskotřebovském zpravodaji č. 10/2011, str. 12
fotografie z návštěvy tábora vlčat v Trpíku
ukázka vysílání TV Kvíčalka na YouTube

nahoru

Světelná štafeta
ke 100. narozeninám českého skautingu

20111114000000.jpgČeský skauting si letos na podzim připomíná 100 let od svého vzniku. I naše středisko se rozhodlo přispět do pestré mozaiky vzpomínkových akci. Po loňských velkých oslavách pětasedmdesátin skautingu v Moravské Třebové jsme letos zvolili komornější, spíše symbolickou formu. V pátek 11. listopadu 2011 se sešli členové i příznivci českého skautingu v 17 hodin pod sjezdovkou. Po krátkém slavnostním úvodu začal již za tmy stoupat svahem Pastviska „světelný had“, tvořený stovkou postupně zapalovaných svíček. Světlice, vypálená po dosažení vrcholu Pastýřky, oznámila pak nejen završení akce, ale i začátek druhého století českého skautingu. Za pěkný společný zážitek i výdrž v chladném počasí děkujeme všem více než sto dvaceti účastníkům všech věkových kategorií.

- fotografie z akce: Lenka & Pavlínka   Darzinka   Aladin
- video z akce
- podrobnější článek
- seznam účastníků akce
- článek o akci v Moravskotřebovském zpravodaji č. 12/2011 (až vyjde)
- pozvánka na akci ve Svitavském deníku, 11.11.2011
- prezentace "Století českého skautingu" od Jiřího Sovadiny

nahoru