Volební sněm střediska, 8. listopadu 2019

skautské volby Střediskový volební sněm Junáka se koná v pátek 8. listopadu 2019 od 18 hodin v 18:00 v Linharticích 237 (střelnice). Úkolem sněmu je zhodnotit uplynulé období, zvolit novou střediskovou radu (vedoucího střediska, zástupce vedoucího střediska, revizní komisi, členy střediskové rady) na příští tři roky, delegáty na sněmy vyšších organizačních jednotek a také stanovit cíle a úkoly pro následující roky. Návrhy na kandidaturu přijímá kandidátní komise (elektronicky Indymu, příp. přímo na sněmu). Navrhovaný musí s kandidaturou souhlasit.

Volební právo mají delegáti (seznam níže), kterým vyplývá z činovnické funkce ve středisku či vyšších organizačních jednotkách Junáka. Ostatní členové střediska jsou samozřejmě zváni jako hosté, kteří mohou podávat návrhy, zúčastnit se sněmovní diskuse a podobně. Závěrečné usnesení sněmu je závazné pro nově zvolenou střediskovou radu a kandidáty sněmů vyšších organizačních jednotek.

delegáti sněmu s hlasovacím právem:

 • Bádal Tomáš - Bády (vedoucí 2. oddílu)
 • Bisová Kateřina - Kafka (jmenovaný činovník - pokladník)
 • Boukalová Barbora (ZVO, 6. oddíl)
 • Burianová Eva - Efka (členka revizní komise)
 • Dobeš Michal - Dobi (ZVO, 1. oddíl)
 • Gečnuk Jan - Janek (ZVO, 2. oddíl)
 • Grepl Lubomír - Darzí (vedoucí střediska)
 • Hlaváč Martin - Lahvis (vedoucí 3. oddílu)
 • Holešovský Vladislav - Aladin (vedoucí 1. oddílu)
 • Jílek Josef - Žilet (ZVO, 3. oddíl)
 • Kubínová Eva - Evík (ZVO, 142. klub dospělých skautů)
 • Ludvíková Eva - Kebule (ZVO, 1. oddíl)
 • Maixner Miroslav - Míra (výchovný zpravodaj)
 • Maixnerová Daniela - Danka (předsedkyně revizní komise)
 • Navrátil Pavel - Jessie (ved. 142. klubu dosp. skautů, mediální zpravodaj)
 • Navrátilová Mirka (vedoucí 4. oddílu)
 • Navrátilová Pavlína - Pája (ZVO, 4. oddíl)
 • Nislerová Eliška (vedoucí 6. oddílu)
 • Stejskal Jan - Johan (činovník vyšší organizační jednotky)
 • Strouhal Luděk - Luďa (ZVO, 3. oddíl, činovník vyšší organizační jednotky)
 • Šmídová Nikola - Nikča (ZVO, 4. oddíl)
 • Šnajdrová Beáta (členka revizní komise)
 • Šnobl Karel - Demi (ZVO, 142. klub dospělých skautů)
 • Švanda Petr - Xanda (činovník vyšší organizační jednotky)
 • Vedmochová Eva (zdravotní zpravodaj)
 • Vojtková Jitka - Jitule (jmenovaný činovník - hospodář)
 • Zemach Petr - Indy (zástupce vedoucího střediska)

související informace a dokumenty:

kandidáti navržení na volené funkce (stav k 26. říjnu):

 • vedoucí střediska: Lubomír Grepl - Darzí
 • zástupce vedoucího střediska: Miroslav Maixner, Petr Zemach - Indy
 • člen(i) střediskové rady (s hlasovacím právem): ?
 • předseda revizní komise: Daniela Maixnerová
 • člen revizní komise: Eva Burianová - Efka, Beáta Šnajdrová
 • delegát okresního sněmu, 1. prosince, Svitavy (4 osoby + vedoucí střediska z titulu funkce), jeden delegát za oddíl (navrhují VO), zatím navrženi: Eliška Nislerová, Petr Zemach - Indy
 • delegát krajského sněmu, 18. ledna 2020, Pardubice (2 osoby): Eliška Nislerová, Petr Zemach - Indy
 • delegát celostátního sněmu, 27.– 29. března 2020, Jindřichův Hradec: (1 osoba): ?

kandidáti na jmenované funkce (nevolení sněmem, se souhlasem střediskové rady jmenuje vedoucí střediska, při jednání střediskové rady nemají hlasovací právo, jen poradní hlas) - stav k 26. říjnu:

 • výchovný zpravodaj ChK: Martin Poborský, Michal Dobeš - Dobi
 • výchovná zpravodajka DK: Eliška Nislerová
 • organizační zpravodaj: ?
 • mediální zpravodaj: Pavel Navrátil - Jessie
 • zdravotní zpravodaj: ?
 • tajemník střediska: Lenka Greplová - Darzinka
 • hospodář střediska: Jitka Vojtková
 • pokladník střediska: Kateřina Bisová - Kafka

celostátně vyhlášená témata předsněmovní diskuze:

 1. Kodex jednání dospělých
 2. Idea vlčat a světlušek
 3. Skauting za deset let