logo akce

Operace PVC

vznikla na jaře 2006 jako spontánní reakce na výzvu Zdravého města Moravská Třebová uspořádat nějakou smysluplnou akci ke Dni Země. Přímo na střediskové radě jsme kolektivně vymysleli úklid lesa v okolí frekventovaných turistických stezek v oblasti Pekla. Domluvili jsme se s paní lesa Lesanou, požádali o podporu Technické služby M. T. a přizvali na pomoc veřejnost. Od té doby uklízíme na jaře přírodu rok co rok a uklízená plocha se postupně rozrostla ještě o Pastvisko, Křížový vrch aj. Od roku 2015 je naše akce také součástí celostátního projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko.

Operace PVC 2022

6. oddíl v Pekle Posedmnácté uklízeli skauti v sobotu 2. dubna 2022 přírodu v okolí Moravské Třebové v rámci akce Operace PVC (Poctivě Vyčištěné Cesty). Přes nepřívětivé studené počasí (teplota 0 °C) se sešlo 48 dobrovolníků, kteří rozděleni do menších skupin posbírali nepořádek v okolí cest a volnočasových ploch v Pekle, na Pastvisku a Křížovém vrchu. I letos se bohužel nashromáždila slušná hromada odpadků, které do přírody nepatří. Děkujeme všem účastníkům, včetně několika zástupců veřejnosti a servis-týmu oldskautů, a za podporu také Technickým službám Moravská Třebová a projektu Ukliďme Česko.

účastnické foto

fotogaleriefotografie:účastnický diplom

článekčlánek v Moravskotřebovském zpravodaji č. 5/2022, str.6

pozvánkapozvánka na akci

nahoru

Operace PVC 2020

úklidová skupina Pastvisko Patnáctý ročník „pévécéčka“ připadl na „koronavirový rok“ 2020. Vládní opatření proti pandemii udělala čáru přes plány všem občanům, skauty nevyjímaje. Tradiční jarní termín akce jsme museli zrušit, i když se tentokrát velmi reálně rýsovala velká úklidová koalice několika moravskotřebovských organizací. Nakonec jsme úklid přesunuli na září a místo s jarním Dnem země ho spojili s Celosvětovým úklidovým dnem (World Cleanup Day).

úklidová skupina Křížový vrch S blížícím se podzimem se ale epidemiologická situace bohužel opět začala zhoršovat, a proto jsme se „PVC“ v zájmu bezpečnosti rozhodli udělat v komornější podobě a bez veřejnosti. Dobrovolníci byli rozděleni do menších skupin (1. oddíl vlčat – Křížový vrch, 2. oddíl skautů – Pastvisko, skautky ze 4. oddílu – Peklo a cesta na Srnčí a 6. oddíl – Knížecí louka) a bylo zrušen společný závěr u ohně v Pekle, včetně občerstvení a poděkování od Paní lesa (oheň sice byl zapálen, ale opékači párků se u něj prostřídali v menších skupinkách). 1. oddíl si udělal vlastní oheň na Křížovém vrchu. Počasí nám v sobotu 19. září 2020 přálo a k úklidu se sešlo 55 skautských dobrovolníků. I když to zpočátku nevypadalo, nakonec byla opět posbírána slušná hromada odpadků (8-10 pytlů).

upomínkový list Nelze než nepoděkovat všem dobrovolníkům za nasazení, oddílovým vedoucím za součinnost a Technickým službám Moravská Třebová i projektu „Ukliďme svět, ukliďme Česko!“ za podporu. Společně jsme i v obtížnějších podmínkách vše zvládli a uklidili kus přírody v okolí města. Díky všem! (Jessie)

4. oddíl (Peklo a cesta na Srnčí)

fotogaleriefotografie:úklidová skupina Knížecí louka

článekčlánek v Moravskotřebovském zpravodaji č. 11/2020, str.20

pozvánkapozvánka na akci

nahoru

Operace PVC 2019

úklid v Pekle Rekordních 111 dobrovolníků se sešlo v sobotu 6. dubna 2019 na 14. ročníku Operace PVC, aby v rámci Dne Země a celostátního projektu „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ posbíralo nežádoucí odpad v oblasti Pekla, Pastviska, Křížového vrchu, cesty na Srnčí a Knížecí louky. Kromě několika zástupců veřejnosti se k nám skautům letos přidal i turistický oddíl mládeže Čochtani (uklízel Knížecí louku). Po krátké instruktáži, rozdání pytlů a tradiční recesní „rozcvičce mladého sběrače odpadu“ vyrazily jednotlivé skupiny podél vytýčených tras (1. oddíl vlčat – Křížový vrch, 2. oddíl skautů – Pastvisko, skautky ze 4. oddílu – podél cesty na Srnčí, Tygřice - cesta od Kvíčalky, 6. oddíl, nejmenší děti a veřejnost - údolí Pekla). Opět se toho bohužel ve zmíněných lokalitách nasbíralo víc než dost, dohromady asi šestnáct pytlů plastů, papírů, skla a plechovek, dvě pneumatiky, kovový a textilní odpad.

Kde se to tu vzalo?! Zakončení akce se již tradičně konalo u společného ohně u altánu v Pekle, kde se účastníkům kromě malého občerstvení dostalo také tradičního poděkování přímo od Paní lesa. Akci podpořily Technické služby a Město Moravská Třebová a byla také zaregistrována pod číslem 20350 v rámci celostátního projektu „Ukliďme svět, ukliďme Česko“.

Paní lesa děkuje účastníkům Hodnocení? Vzhledem k tomu, že souběžně probíhaly úklidové akce i jiných organizací (na jiných místech), určitě potěšila rekordní účast. A to tím spíš, že předpověď počasí byla pesimistická a ještě nad ránem trochu sprchlo (dopoledne ale nakonec vyšlo celkem pěkné). Zamýšlené se podařilo splnit, nikdo se nezranil, vše proběhlo v klidu a pohodě, spokojeni mohli být účastníci i pořadatelé. Záporem samozřejmě bylo množství posbíraného odpadu – nezodpovědných a sobeckých lidí je prostě stále dost. Doufejme, že naše úsilí ocení aspoň ti, kteří se rádi projdou, proběhnou či projedou čistou přírodou v okolí města. Všem, kteří tomu úklidem letos napomohli, patří velký dík... a hlasité "umííí" k tomu :-) (Jessie)

účastnické foto s částí úlovku

fotogaleriefotografie:zasloužené občerstvení

článekčlánek v Moravskotřebovském zpravodaji č. 5/2019, str.6

pozvánkapozvánka na akci

nahoru

Operace PVC 2018

2018-ozkos-1.jpg Třináctka u ročníku akce neměla žádný negativní vliv a letošní „PVC“ proběhlo bez problémů. Slunečné počasí nám maximálně přálo a zřejmě i proto se v sobotu 7. dubna 2018 sešel na jarní úklid přírody rekordní počet účastníků, tj. 97 osob - kromě skautů také oddíl mladých hasičů a několik rodičů. Po tradiční úvodní „rozcvičce mladého sběrače odpadu“ jsme si rozdělili materiál a trasy. 1. oddíl vlčat uklízel na Křižovém vrchu, 2. oddíl skautů si vzal na starost trasu přes Pastvisko a od Kvíčalky (společně s Liškami), skautky ze 4. oddílu postupovaly podél cesty na Srnčí, světlušky a 6. oddíl společně s hasiči údolím Pekla.

2018-ozkos-2.jpg Oproti předchozím létům posbíraného nepořádku přeci jen trochu ubylo, ale i tak se toho nasbíralo víc než dost (asi deset pytlů plastů, papíru, skla a plechovek, pneumatiky, kovový odpad, textil… a bohužel třeba i použitá injekční stříkačka včetně jehly!). Nakonec se všechny uklízecí skupiny jako každoročně sešly u altánu v Pekle, kde došlo na zasloužený oddech a opékání buřtů.

I letos přišla dobrovolným uklízečům přírody osobně poděkovat Paní lesa, od které každý dostal účastnickou kartu s poděkováním a malou sladkou odměnu (úlohy „Lesany“ se zhostila Káťa Vlková, její doprovod zajistili hoši z 2. oddíl). Akci materiálně a odvozem odpadu podpořily Technické služby a finančně Město Moravská Třebová. I letos jsme „pévécéčko“ zaregistrovali do celostátního projektu „Ukliďme svět, ukliďme Česko“.

2018-ozkos-3.jpg Shora hřálo jarní slunce a od srdíčka pocit dobře vykonané užitečné práce. Díky všem, kteří pomohli! Při pohledu na vzorně uklizené ohniště a okolí u altánu v Pekle se nešlo ubránit myšlence „kdyby to tak vydrželo pořád“. Věčná škoda, že zdaleka ne pro všechny platí stará zásada „zachovej tábořiště alespoň v takovém stavu, v jakém bylo, když jsi do něho přišel“. Hned by to kolem nás vypadalo líp. A hádám, že asi každý raději posedí či posvačí v pěkném koutku přírody než na skládce odpadků. A když už padlo slovo skládka, dejme „do zápisu“, že pro příští ročník je třeba personálně posílit úklidovou trasu okolo cesty na Srnčí, kde jedna taková (ne)utěšeně roste. (Jessie)

2018-ozkos-4.jpg

fotogaleriefotografie:logo

článekčlánek v Moravskotřebovském zpravodaji č. 5/2018, str.9

poděkovánípoděkování za úklid od Ukliďme svět - ukliďme Česko

pozvánkapozvánka na akci

nahoru

Operace PVC 2017

2017-ozkos-1.jpg V sobotu 22. dubna 2017 jsme již podvanácté v souvislosti se Dnem Země pořádali jarní úklid přírody v okolí města - Operaci PVC. I přes deštivé počasí se sešlo pěkných 53 dobrovolníků, kromě skautů také několik rodičů a oddíl mladých hasičů. 1. oddíl vlčat uklízel na Křižovém vrchu, 2. oddíl skautů si vzal na starost trasu přes Pastvisko k Buku, část 4. oddílu postupovala podél cesty na Srnčí a zbytek oddílu společně s hasiči Peklem. I když se zpočátku zdálo, že letos by nepořádku nemuselo být tolik (po Vandru uklízeli také turisté), nakonec se i letos nepořádku nasbíralo víc než dost (asi deset pytlů plastů, papírů, skla a plechovek, pneumatiky, dráty, textil…). Nakonec se všechny skupiny jako každoročně sešly u altánu v Pekle, kde byl připraven oheň na zahřátí a opékání buřtů.

2017-ozkos-2.jpg Je nepsanou tradicí, že dobrovolným uklízečům lesa přichází osobně poděkovat Paní lesa. Kromě účastnické karty od ní každý dostal i malou sladkou odměnu. Úlohy „Lesany“ se letos zhostila Eliška Dopitová, jejího „skřítka-dvořana“ ztvárnil Dan a její družinu vytvořili chlapci z 2. oddílu. Akci materiálně a odvozem odpadu podpořily Technické služby a finančně skrze dotaci na akce pro veřejnost Město Moravská Třebová. I letos jsme „pévécéčko“ zaregistrovali do celostátního projektu „Ukliďme svět, ukliďme Česko“.

2016-ozkos-3.jpg Přes deštivé ráno bylo nakonec dopolední počasí docela snesitelné, a i když občas pár kapek spadlo, nebyly nakonec třeba ani pláštěnky. Všem, kteří se nenechali počasím odradit a obětavě přišli uklidit cizí nepořádek, patří velký dík. Škoda, že tak pěkná místa kousek od města nevydrží uklizená příliš dlouho, vždycky se najde někdo bezohledný, kdo je brzy zase zaneřádí. Ale i když je náš úklid vlastně taková „sisyfovská práce“, vzdát to prostě nemůžeme. My skauti tohle slovo snad ani ve slovníku nemáme :-) (Jessie)

2017-ozkos-4.jpg

fotogaleriefotografie:

článekčlánek v Moravskotřebovském zpravodaji č. 6/2017, str.9

pozvánkapozvánka na akci

nahoru

Operace PVC 2016

2016-ozkos-1.jpg Pojedenácté pořádalo moravskotřebovské středisko Junáka v sobotu 16. dubna 2016 v souvislosti se Dnem Země úklidovou akci „Operace PVC“, v rámci které účastníci poctivě vyčistili (nejen) cesty v oblasti Pekla, Pastviska, Křížového vrchu, cesty k Srnčí a ke Kvíčalce. K úklidu přírody se letos sešlo 86 dobrovolníků, kromě skautů také několik zástupců veřejnosti. Teoretický předpoklad, že nepořádku by mělo s léty ubývat, bohužel nevyšel a i letos se toho nasbíralo víc než dost (tucet pytlů plastů, papírů, skla a plechovek, pneumatiky, plechy, dráty, textil…). Nakonec se všechny skupiny jako každoročně sešly u altánu v Pekle, kde došlo na zasloužený oddych a opékání buřtů.

2016-ozkos-2.jpg Tradičně také přišla osobně účastníkům poděkovat Paní lesa. Kromě účastnické karty od ní dostal každý dobrovolný uklízeč i malou sladkou odměnu. Akci materiálně podpořily Technické služby a finančně Zdravé město Moravská Třebová. Byla také zaregistrována v rámci celostátních projektů „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ a „Skautský dobrý skutek 2016“. Všem, kteří přiložili ruce k dílu a neváhali se ohnout pro cizí nepořádek, patří velký dík.

2016-ozkos-3.jpg Co ještě dodat? Tak třeba to, že je dobře, že se nás sešel pěkný počet, tolik dobrovolníků už dlouho nebylo, pokud vůbec. Škoda jen, že nechodí více neskautů, ale na druhou stranu mezi nás letos zavítal třeba moravskotřebovský zastupitel s rodinou! Základní trasy jsme schopni pokrýt vlastními silami - v Pekle uklízely Sovičky, Vlčice a 6. oddíl, cestu k Srnčí Stonožky, Pastvisko 2. oddíl, Křížový vrch 1. oddíl a novou trasu od Kvíčalky Lišky. Oheň pro účastníky mně a Lence pomohl připravit Paprika. I počasí nám letos přálo, po kalném ránu se dopoledne vyklubalo sluníčko. Co víc si přát? Snad už jen aby ten pracně vytvořený pořádek vydržel co nejdéle! (Jessie)

2016-ozkos-4.jpg

fotogalerielogofotografie:

článekčlánek v Moravskotřebovském zpravodaji č. 5/2016, str.5

pozvánkapozvánka na akci

nahoru

informace o starších ročnících akce budou doplněny