logo

Pozvánka na akci

promítání filmu Hledání lilie s následnou besedou

13. prosince 2019 v 17 hodin
v zasedací místnosti městského úřadu na Olomoucké 2

Přijďte s námi zavzpomínat nebo zjistit, že obnova Junáka po roce 1989 nebyla procházka růžovou zahradou…

Hledání lilie

Když se v listopadu 1989 zhroutil komunistický režim, zažívali čeští skauti stejnou euforii jako všichni (nebo skoro všichni) ostatní - po desítkách let skončil politický dohled, zákazy, špehování a persekuce, konečně bylo možné budovat hnutí v úplné svobodě. Ukázalo se, že obnova nebude snadná: že je třeba vyrovnat se s minulostí, v níž každý obstál jinak, se světem, který se snad až příliš rychle měnil, s novými trendy v pedagogice a v technologiích, s otázkami víry v jedné z nejsekularizovanějších společností… Jakou cestou a jakými peripetiemi prošel český skauting v polistopadové době? Odpovědi hledá dokumentární film Adama Drdy a Viktora Portela, v mnohém navazující na jejich předchozí snímek Skauti bez lilie.

 

Těšíme se, že u toho budete s námi.

nahoru